Zajmuję się świadczeniem pomocy prawnej z zakresu prawa karnego, cywilnego oraz gospodarczego.

Kancelaria Adwokacka
adwokat Mateusz Królikiewicz

 

ul. Odrzańska 24-29/27, 50-114 Wrocław

Masz pytania? +48 537-499-970

 

Start
O kancelarii

Co ciekawe, rozpoczynając studia prawnicze zakładałem, że moja kariera będzie oscylować wokół prawa cywilnego i gospodarczego. Zawsze fascynował mnie biznes, a przedsiębiorców uważałem za filar zrównoważonego społeczeństwa i gwarant rozwoju regionu (ten pogląd, w szczególności w zakresie małego biznesu pozostaje dla mnie nadal aktualny).

 

W tamtym czasie, uważałem Kodeks postępowania cywilnego za doskonałą ustawę zapewniającą uczciwy proces na zasadzie kontradyktoryjności i równości stron. Z biegiem lat (ale też kolejnymi nowelizacjami) dostrzegłem wiele wad tej gałęzi systemu prawnego. Pogląd na przyszłą karierę zawodową zmieniłem dopiero z rozpoczęciem faktycznego praktykowania prawa. Aplikacja adwokacka, którą odbywałem pod patronatem adwokata Wojciecha Krzysztoporskiego i szereg spraw, na którymi miałem okazję pracować w tamtym okresie, ukazało że jako zawodowy pełnomocnik zdecydowanie powinienem się trudnić podejmowaniem obron w procesach karnych. Nie ukrywam, że właśnie ta rola procesowa najbardziej mi odpowiada i tego rodzaju działalność obejmuje zdecydowaną większość spraw prowadzonych przez moją Kancelarię Adwokacką, którymi zajmuję się osobiście.

 

Oczywiście nie działam sam, ale w ramach interdyscyplinarnego zespołu, w skład którego wchodzą adwokaci, radcowie prawni oraz aplikanci. Współpracujemy razem w ramach Dolnośląskiego Holdingu Prawnego i w ramach tej Kancelarii Prawnej prowadzimy sprawy cywilne, rodzinne, a także doradzamy przedsiębiorcom w dziedzinie prawa zobowiązań, czy też prawa handlowego.

 

W ramach współpracy, utrzymujemy także stałe kontakty z wrocławskimi kancelariami notarialnymi, komorniczymi, windykacyjnymi oraz biurem detektywistycznym. Powyższe zaplecze powoduje, że możemy zaproponować naszym Klientom rozwiązania kompleksowe, tak aby ich sprawa była poprowadzona od początku do końca przez profesjonalistów.

Kim jestem?
Usługi

W dotychczasowej karierze zawodowej zajmowałem się gównie świadczeniem pomocy prawnej z zakresu prawa karnego, cywilnego i gospodarczego. W szczególności upodobałem sobie sprawy, które w swej istocie łączą wszystkie powyższe dziedziny. Jako obrońca, brałem udział w głośnych sprawach karnych o podłożu biznesowym, w których rzecznikiem oskarżenia publicznego była Prokuratura Regionalna czy Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej. Były to min. procesy w sprawach korupcji w sieciach handlowych, piłce nożnej, czy sprawa tzw. reprywatyzacji warszawskich. Zajmowałem się także przestępstwami na rynku FOREX, czy związanymi z obrotem akcjami (udziałami) spółek prawa handlowego.

 

Interesują mnie również niektóre dziedziny materialnego prawa cywilnego, takie jak bezpodstawne wzbogacenie czy nienależne świadczenie.

Czym się zajmuję?
Osoby, z którymi
na stałe współpracuję:

adw. Justyna Łabentowicz,
adw. Paweł Zbrzyzny,
adw. Żaneta Kulczyńska,
adw. Marcin Ciereszko,
apl. adw. Natalia Kijaczko,
apl. adw. Marlena Herman,
apl. adw. Patrycja Czerniawska,

 

r. pr. Anna Grela,
r. pr. Iwona Górnicka.

Partnerzy
Cennik

Zdaję sobie sprawę, że dla wielu osób jednym z najważniejszych czynników mających wpływ na wybór adwokata (poza profesjonalizmem i zawodowym resume) jest cena świadczonych usług. W moim przekonaniu, bardzo ważna jest nie tyle sama wysokość wynagrodzenia jaką należy zapłacić wynajętemu do sprawy adwokatowi (czy radcy prawnemu), ale także jej jednoznaczne określenie już na początku współpracy. Jest wiedzą powszechnie obowiązującą, że postępowania sądowe trwają latami, co może generować dla strony znaczne koszty i niepewność związaną planowaniem wydatków. Nie ma tutaj znaczenia czy chodzi o przedsiębiorstwo, czy gospodarstwo domowe. Biorąc pod uwagę powyższe, w swojej praktyce staram się z góry określić ceny swoich usług, tak żeby Klient miał pewność w powyższym zakresie. Oczywiście, w wielu przypadkach związanych z zatrzymaniami, kiedy pomoc obrońcy musi zostać udzielona niezwłocznie, a jednocześnie nie ma możliwości uprzedniego zaznajomienia się z aktami sprawy, ceny prowadzenia całej sprawy nie da się określić w sposób jednoznaczny. W tym przypadku ustalana jest z bliskimi Klienta wpłata, która następnie jest zaliczana na poczet całego wynagrodzenia.

Co istotne, prowadząc Kancelarię Adwokacką od początku postawiłem ryczałtowy system rozliczania – tak aby nie dostarczać dodatkowego stresu osobom, które reprezentuję. Tym sposobem, Klient ma pewność, że Kancelaria zajmie się jego sprawą do wydania wyroku w I instancji, za określoną kwotę (niezależnie od ilości rozpraw, czy innych czynności związanych z postępowaniem). Jedyną dodatkowym wydatkiem jakie musi ponieść strona, są oczywiście opłaty sądowe i koszty ewentualnego dojazdu (w przypadku, kiedy sprawa prowadzona jest poza Wrocławiem).

Powyższe zasady oczywiście mogą ulec modyfikacji na życzenie Klienta. Jestem w stanie zaproponować system rozliczania godzinowego, lub od danej czynności. Dopuszczam również możliwość rozłożenia płatności na kilka transz.

Cennik
FAQ

Co muszę zabrać ze sobą na spotkanie z adwokatem?

Na spotkanie z adwokatem najlepiej zabrać ze sobą dokumenty dotyczące sprawy. Jeśli sprawa jest już prowadzona przez organy lub zawisła przed sądem, to najlepiej zabrać ze sobą dokumenty wydane przez te instytucje. W sprawach karnych można uznać, że najważniejsze dokumenty to: postanowienie o przedstawieniu zarzutów oraz akt oskarżenia. Często ludzie pytają czy konieczne jest okazanie się dokumentem tożsamości na spotkaniu. Otóż nie, jako adwokat nie legitymuje swoich Klientów.

Co mogę zrobić jeśli ktoś kogo znam został zatrzymany?

Jeśli mamy wiadomość o zatrzymaniu jakiejś znanej nam osoby i chcielibyśmy jej pomóc, to niezależnie od wszelkich okoliczności, w pierwszej kolejności należy zadzwonić do kancelarii adwokackiej. Bardzo ważne, żeby była to możliwie kancelaria prowadząca działalność w tej samej miejscowości gdzie osoba została zatrzymana. Powyższe umożliwi szybkie podjęcie merytorycznych działań.

Czy tylko członek rodziny może podpisać upoważnienie do obrony?

Nie. Tymczasowe upoważnienie do obrony może podpisać w zasadzie każdy. Może to być znajomy zatrzymanego, albo np. jego chłopak/dziewczyna.

Co można zrobić, żeby poprawić byt osoby tymczasowo aresztowanej?

Sama izolacja już dla większości osadzonych jest bardzo traumatycznym przeżyciem. Tym gorzej, że niestety polskie placówki penitencjarne zapewniają bardzo skromne warunki bytowe. Osadzony zatem pozbawiony pomocy z zewnątrz borykać się będzie z wieloma problemami, które dla osób niepozbawionych wolności mogą być zupełnie niezrozumiałe. Pierwszą i najłatwiejszą rzeczą jaką można zrobić, jest wpłacenie osadzonemu środków na tzw. wypiskę. W ten sposób co kilka dni osadzony będzie mógł dokonać zakupu najpotrzebniejszych produktów poprzez znajdującą się w jednostce penitencjarnej kantynę. Mogą to być zarówno produkty żywnościowe, jak i higieniczne. W przypadku szybkiego powzięcia informacji o zatrzymaniu można osadzonemu przekazać tzw. „reklamówkę”. Jest to nic innego niż zestaw najpotrzebniejszych rzeczy higienicznych, które za zgodą doprowadzających funkcjonariuszy osadzony będzie mógł zabrać do aresztu śledczego. Powyższe jednak wymaga sprawnego działania ze strony bliskich oraz użycia umiejętności „miękkich” przez adwokata. Dużo zależy także od zachowania samego zatrzymanego. Jeśli bowiem ten dał się we znaki funkcjonariuszom przy zatrzymaniu, ci będą zdecydowanie mniej skorzy do wyrażenia zgody na przekazanie takiej paczki higienicznej. Jest to jednak bardzo ważne, albowiem formalna droga do przekazania paczki higienicznej jest dość skomplikowana i może trwać nawet kilka tygodni.

W jaki sposób można przekazać paczkę higieniczną/odzieżową tymczasowo aresztowanemu?

Przekazanie paczki higienicznej dla osoby tymczasowo aresztowanej ma niestety swoją ściśle określoną procedurę, a przez to, że wszystko odbywa się z udziałem administracji aresztu śledczego, niestety zazwyczaj trwa ona dość długo. Procedurę tą inicjuje sam osadzony, poprzez wystąpienie do dyrektora danej placówki z wnioskiem o zgodę na przekazanie mu konkretnych artykułów higienicznych i odzieżowych. Zgoda taka przychodzi na specjalnym druku, na którym jest zaznaczone dokładnie co może wchodzić w skład takiej paczki. Zgoda ta potocznie nazywana jest talonem. Po otrzymaniu tej zgody, osadzony może ją przekazać adwokatowi podczas widzenia lub wysłać pocztą na adres Kancelarii Adwokackiej lub bezpośrednio do osób bliskich. Zazwyczaj przekazanie „talonu” adwokatowi występującemu w sprawie jest drogą szybszą, albowiem przesyłki listowne z aresztu śledczego dochodzą do adresatów ze znacznym opóźnieniem. Po uzyskaniu zgody, rodzina może zrobić osadzonemu paczkę zgodnie z jej wytycznymi i w odpowiednie dni zanieść do aresztu śledczego celem przekazania osadzonemu.

Czy można zadzwonić do osoby tymczasowo aresztowanej?

Niestety nie ma takiej możliwości. To jedynie osoba tymczasowo aresztowana może wykonywać połączenia telefoniczne (i to w ściśle określonym zakresie).

Z kim telefonicznie może się kontaktować osoba tymczasowo aresztowana?

Teoretycznie, tymczasowo aresztowany może się kontaktować telefonicznie z każdym, pod warunkiem uzyskania zgody organu do którego dyspozycji pozostaje. Najczęściej jest to oczywiście prokuratura. W takim przypadku tymczasowo aresztowany może sam, lub za pomocą adwokata który go reprezentuje w sprawie, napisać wniosek o zgodę na wykonywanie połączeń telefonicznych do określonej osoby. Teoretycznie, prokurator może odmówić wyrażenia zgody tylko w ściśle określonych przypadkach (kiedy zgoda na korzystanie z aparatu telefonicznego może być wykorzystana  w celu bezprawnego utrudniania postępowania karnego lub do popełnienia przestępstwa, w szczególności podżegania do przestępstwa). W praktyce jednak, prokuratorzy często nadużywają tego prawa i utrudniają kontakt osadzonemu nawet z osobami najbliższymi. Jedynym przypadkiem kiedy prokurator nie może odmówić tymczasowo aresztowanemu zgody na korzystanie z aparatu telefonicznego jest oczywiście sytuacja kontaktu z adwokatem występującym w prowadzonej sprawie.

Czy i na jakich zasadach można się widzieć z tymczasowo aresztowanym?

Widzenia z osobą tymczasowo aresztowaną opierają się na tej samej zasadzie co kontakty telefoniczne – wymagają one zgody organu w dyspozycji, którego pozostaje osadzony. Najczęściej oczywiście jest to prokuratura i do niej też należy złożyć wniosek o zgodę na widzenie z osobą tymczasowo aresztowaną. Wniosek taki powinien sygnaturę sprawy, dane osoby aresztowanej, a także imię, nazwisko, numer PESEL oraz numer dowodu wnioskodawcy. W przypadku uzyskania zgody, prokurator wydaje odpowiednie zarządzenie, z którym w ręku osoba zainteresowana może udać się w odpowiednie dni do aresztu śledczego celem realizacji widzenia. Co ważne, wniosek o którym mowa może sporządzić osadzony, osobą która chce widzieć się z tymczasowo aresztowanym lub adwokat reprezentujący podejrzanego w sprawie.

Ile może trwać tymczasowe aresztowanie?

Co do zasady sąd stosując tymczasowe aresztowanie musi określić czas jego trwania, który nie może przekraczać każdorazowo 3 miesięcy. Jak widać jest to górna granica czasowa stosowania tego środka. Niestety praktyka pokazuje, że postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania bardzo rzadko opiewają na okres krótszy niż 3 miesiące. Nawet zresztą jeśli sąd orzeknie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania o okres krótszy np. 1 miesiąca, wcale nie oznacza to, że podejrzany po upływie tego terminu wyjdzie na wolność. Dzieje się tak dlatego, że prokuratura po upływie wskazanego terminu może złożyć wniosek o przedłużenie środka, który jest zazwyczaj pozytywnie rozpoznawany. Oczywiście wtedy znowu wyznaczane jest posiedzenie, na którym powinien stawić się adwokat i to podczas tej czynności rozważana będzie potrzeba dalszego stosowania izolacyjnego środka zapobiegawczego. Decyzja sądu w tym zakresie oczywiście nie będzie prawomocna. Strony (w tym obrońca podejrzanego) mają 7 dni na wywiedzenie zażalenia na przedmiotowe postanowienie. Kierując się doświadczeniem i praktyką można wskazać, że jeśli w danej sprawie stosowany jest areszt to trwać on może średnio ok. 6 miesięcy.

Co mogę zrobić żeby uniknąć tymczasowego aresztowania?

Często zdarza się, że dana osoba zdaje sobie sprawę z pewnych niefortunnych zdarzeń mających miejsce w jej życiu. Dobrze wie zatem, że może spodziewać się zatrzymania lub tego, że przeciwko niej będzie prowadzone postepowanie przygotowawcze. To co może w dużej mierze pomóc w uniknięciu zatrzymania i w konsekwencji aresztu, to niezwłoczne zgłoszenie się do kancelarii adwokackiej zajmującej się prowadzeniem spraw karnych. Dosyć istotne jest również to żeby była to kancelaria znajdująca się w miejscu siedziby prokuratury prowadzącej sprawę (oczywiście nie jest to warunek konieczny, ale może zdecydowanie usprawnić współpracę i ograniczyć koszty). Wynajęcie adwokata, który niezwłocznie zgłosi się do sprawy jako obrońca ogranicza możliwość powoływania się przez prokuratora na obawę matactwa czy ucieczki podejrzanego (są to przesłanki stosowania aresztu). Wbrew pozorom nie należy także zmieniać miejsca zamieszkania (choć to już zależy od indywidualnych okoliczności sprawy) oraz rozmawiać z osobami, które mogą być świadkami, czy współpodejrzanymi.

Faq
Kontakt

Kancelaria Adwokacka Mateusz Królikiewicz
ul. Odrzańska 24-29/27
50-114 Wrocław

 

NIP: 8951936372
REGON: 021351341
(Santander Bank S.A., 4 Oddział we Wrocławiu)
24 1090 2503 0000 0001 4286 5201

 

Kod SWIFT: WBKPPLPP
IBAN: PL24 1090 2503 0000 0001 4286 5201

 

tel.: +48 537-499-970
kontakt@krolikiewicz.org
krolikiewiczmateusz@gmail.com

Kontakt