Jako adwokat zajmuję się świadczeniem pomocy prawnej z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego oraz gospodarczego.

adwokat Mateusz Królikiewicz
Kancelaria Adwokacka

 

ul. Odrzańska 24-29/27, 50-114 Wrocław

Masz pytania? +48 537 499 970

 

Start

O mnie

Rozpoczynając studia prawnicze zakładałem, że moja kariera będzie oscylować wokół prawa cywilnego i gospodarczego. Zawsze fascynował mnie biznes, a przedsiębiorców uważałem za filar zrównoważonego społeczeństwa i gwarant rozwoju regionu (ten pogląd, w szczególności w zakresie małego biznesu pozostaje dla mnie nadal aktualny).

W tamtym czasie, uważałem Kodeks postępowania cywilnego za doskonałą ustawę zapewniającą uczciwy proces, oparty na zasadzie kontradyktoryjności i równości stron. Z biegiem lat (ale też z kolejnymi nowelizacjami), już jako prawnik, dostrzegłem wiele wad tej procedury. Pogląd na przyszłą karierę zawodową zmieniłem dopiero z rozpoczęciem faktycznego wykonywania zawodu. Aplikacja adwokacka, którą odbywałem pod patronatem adwokata Wojciecha Krzysztoporskiego i szereg spraw, nad którymi miałem okazję pracować w tamtym okresie, uświadomiły mi, że jako adwokat zdecydowanie powinienem trudnić się również podejmowaniem obrony w sprawach karnych. Nie ukrywam, że na obecnym etapie mojej ścieżki zawodowej, właśnie ta rola procesowa odpowiada mi najbardziej. Moja kancelaria adwokacka we Wrocławiu, na co dzień specjalizuje się w reprezentacji klientów w postępowaniu karnym – zarówno po stronie oskarżonego, jak i w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonych. Szczególnie dużo spraw, którymi się zajmuję, to przestępstwa narkotykowe, sprawy karne gospodarcze, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, ale także drobne sprawy karne jak np. jazda pod wpływem alkoholu.

Dzięki wcześniejszym zainteresowaniom, przekrój spraw, które prowadzi moja kancelaria adwokacka jest bogaty i poza prawem karnym obejmuje m.in. wspomniane już prawo cywilne (spadki, zachowek, zniesienie współwłasności, sprawy o zapłatę), gospodarcze, a także prawo rodzinne i opiekuńcze (rozwód, podział majątku, alimenty, kontakty z dzieckiem).

Oczywiście nie działam sam, ale w ramach interdyscyplinarnego zespołu, w skład którego wchodzą adwokaci, radcowie prawni oraz aplikanci do tych zawodów, dzięki czemu zakres usług, w których się specjalizujemy, jest jeszcze szerszy.

W ramach współpracy, utrzymujemy także stałe kontakty z wrocławskimi kancelariami notarialnymi, komorniczymi, windykacyjnymi, biurem detektywistycznym i biegłymi różnych specjalizacji. Tak duże zaplecze powoduje, że moja kancelaria adwokacka jest w stanie zaproponować Klientom rozwiązania kompleksowe, a niejednokrotnie odbiegające od schematu.

Z uwagi na siedzibę kancelarii, miejscem naszych najczęstszych działań jest Wrocław (i województwo dolnośląskie, w szczególności miasta: Legnica, Świdnica i Jelenia Góra), ale przyjmujemy sprawy i działamy na terytorium całej Polski.

Kim jestem?

Usługi

W dotychczasowej karierze zawodowej, jako adwokat, zajmowałem się głównie świadczeniem pomocy prawnej w takich dziedzinach jak: prawo karne, prawo cywilne i gospodarcze. W szczególności upodobałem sobie sprawy, które w swej istocie łączą wszystkie powyższe gałęzie prawa. Jako obrońca, we Wrocławiu brałem udział w głośnych sprawach karnych o podłożu biznesowym, w których rzecznikiem oskarżenia publicznego była Prokuratura Regionalna czy Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej. Były to min. procesy w sprawach korupcji w sieciach handlowych, piłce nożnej, sprawa tak zwanych „warszawskich reprywatyzacji”. Zajmowałem się także przestępstwami na rynku FOREX oraz sprawami związanymi z obrotem akcjami (udziałami) spółek prawa handlowego. Wielokrotnie reprezentowałem Klientów w procesach lustracyjnych.

Obecnie moja kancelaria adwokacka we Wrocławiu z powodzeniem prowadzi także sprawy m.in. z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego (o rozwód, podział majątku, kontakty z dzieckiem, alimenty).

Czym się zajmuję?

Osoby, z którymi
na stałe współpracuję we Wrocławiu:

adwokat Justyna Łabentowicz,
adwokat Paweł Zbrzyzny,
adwokat Żaneta Kulczyńska,
adwokat Marcin Ciereszko,
apl. adw. Marlena Herman,
apl. adw. Patrycja Czerniawska,
apl. adw. Jan Gieysztor,

 

radca prawny Anna Grela,
radca prawny Iwona Górnicka.

Partnerzy

Cennik

Zdaję sobie sprawę, że dla wielu osób jednym z najważniejszych czynników mających wpływ na wybór adwokata (poza profesjonalizmem i zawodowym résumé), jest cena świadczonych usług. W moim przekonaniu, bardzo ważna jest nie tyle sama wysokość wynagrodzenia, jaką pobiera ustanowiony w sprawie adwokat lub radca prawny, ale także jej jednoznaczne określenie już na początku współpracy. Powszechnie wiadomo, że postępowania sądowe trwają latami, co może generować dla strony znaczne koszty i niepewność związaną z planowaniem wydatków. Nie ma tutaj znaczenia, czy chodzi o przedsiębiorstwo, czy gospodarstwo domowe.

W swojej praktyce staram się z góry określić ceny swoich usług, tak żeby Klient od początku był świadomy ceny. Oczywiście, w wielu przypadkach, zwłaszcza w sprawach karnych (np. zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie), kiedy obrońca musi działać niezwłocznie, a jednocześnie nie ma możliwości uprzedniego zaznajomienia się z aktami sprawy, nie da się określić w sposób jednoznaczny wynagrodzenia za prowadzenie całego postępowania. W tym przypadku ustalana jest z bliskimi Klienta wpłata, która następnie jest zaliczana na poczet całego honorarium.

Co istotne, moja kancelaria adwokacka od początku stawia na ryczałtowy system rozliczania – w ten sposób nie dostarczamy dodatkowego stresu stresu osobom, które reprezentujemy, a Klient ma pewność, że jako adwokat zajmę się jego sprawą do wydania wyroku w I instancji, za określoną kwotę (niezależnie od ilości rozpraw, czy innych czynności związanych z postępowaniem). Jedynym dodatkowym wydatkiem, jaki musi ponieść strona, są w sprawach cywilnych opłaty sądowe. Jeżeli sprawa toczy się we Wrocławiu, nie liczymy kosztów stawiennictwa na rozprawie, jeśli natomiast reprezentuję Klienta poza siedzibą mojej kancelarii adwokackiej, wówczas należy doliczyć koszt dojazdu.

Powyższe zasady na życzenie Klienta mogą ulec modyfikacji. Jestem w stanie zaproponować system rozliczania godzinowego lub od danej czynności. Dopuszczam również możliwość rozłożenia płatności na kilka transz.

Cennik

FAQ w sprawach karnych

Co muszę zabrać ze sobą na spotkanie z adwokatem?

Na spotkanie z adwokatem najlepiej zabrać ze sobą dokumenty dotyczące sprawy. Jeśli sprawa jest już prowadzona przez organy lub zawisła przed sądem, to najlepiej zabrać ze sobą dokumenty wydane przez te instytucje. W sprawach karnych można uznać, że najważniejsze dokumenty to: postanowienie o przedstawieniu zarzutów oraz akt oskarżenia. Często ludzie pytają czy konieczne jest okazanie się dokumentem tożsamości na spotkaniu. Otóż nie, jako adwokat nie legitymuję swoich Klientów.

 

Co mogę zrobić, jeśli ktoś kogo znam został zatrzymany?

Jeśli mamy wiadomość o zatrzymaniu jakiejś znanej nam osoby i chcielibyśmy jej pomóc, to niezależnie od wszelkich okoliczności, w pierwszej kolejności należy zadzwonić do kancelarii. Jeśli do zatrzymania doszło na terenie województwa dolnośląskiego, dobrze byłoby, żeby wybrana kancelaria adwokacka miała swoją siedzibę możliwie blisko, np. we Wrocławiu. Powyższe umożliwi szybkie podjęcie merytorycznych działań.

 

Czy tylko członek rodziny może podpisać upoważnienie do obrony?

Nie. Adwokat może działać na podstawie tymczasowego upoważnienie do obrony, które może podpisać w zasadzie każdy. Może to być znajomy zatrzymanego, albo np. jego chłopak/dziewczyna.

 

Co można zrobić, żeby poprawić byt osoby tymczasowo aresztowanej?

Sama izolacja już dla większości osadzonych jest bardzo traumatycznym przeżyciem. Tym gorzej, że niestety polskie placówki penitencjarne zapewniają bardzo skromne warunki bytowe. Osadzony zatem, pozbawiony pomocy z zewnątrz, będzie się borykać z wieloma problemami, które dla osób pozostających na wolności mogą być zupełnie niezrozumiałe. Pierwszą i najłatwiejszą rzeczą jaką można zrobić, jest wpłacenie osadzonemu środków na tzw. wypiskę. W ten sposób co kilka dni osadzony będzie mógł dokonać zakupu najpotrzebniejszych produktów w kantynie. Mogą to być zarówno produkty żywnościowe, jak i higieniczne. W przypadku szybkiego powzięcia informacji o zatrzymaniu, doświadczony adwokat może przekazać osadzonemu tzw. „reklamówkę”. Jest to nic innego jak zestaw najpotrzebniejszych rzeczy higienicznych, które za zgodą doprowadzających funkcjonariuszy – osadzony będzie mógł zabrać do aresztu śledczego. Powyższe wymaga jednak sprawnego działania ze strony bliskich oraz użycia umiejętności „miękkich” przez obrońcę. Dużo zależy także od zachowania samego zatrzymanego. Jeśli bowiem podejrzany dał się we znaki funkcjonariuszom przy zatrzymaniu, ci będą zdecydowanie mniej skorzy do wyrażenia zgody na przekazanie paczki. Jest to jednak bardzo ważne, albowiem formalna droga do przekazania paczki higienicznej jest dość skomplikowana i może trwać nawet kilka tygodni.

 

W jaki sposób można przekazać paczkę higieniczną/odzieżową tymczasowo aresztowanemu?

Przekazanie paczki higienicznej dla osoby tymczasowo aresztowanej ma niestety swoją ściśle określoną procedurę, a przez to, że odbywa się z udziałem administracji aresztu śledczego, niestety zazwyczaj trwa dość długo. Procedurę inicjuje sam osadzony, poprzez wystąpienie do dyrektora danej placówki z wnioskiem o zgodę na przekazanie mu konkretnych artykułów higienicznych i odzieżowych. Zgoda przychodzi na specjalnym druku, na którym jest zaznaczone, co dokładnie może wchodzić w skład takiej paczki i potocznie nazywa się ją  „talonem”. Po jej otrzymaniu, osadzony może przekazać „talon” adwokatowi podczas widzenia, wysłać go pocztą na adres kancelarii adwokackiej lub bezpośrednio do osób bliskich. W areszcie śledczym czy zakładzie karnym we Wrocławiu zazwyczaj przekazanie „talonu” adwokatowi występującemu w sprawie, jest drogą szybszą, albowiem przesyłki listowne z aresztu śledczego dochodzą do adresatów ze znacznym opóźnieniem. Po uzyskaniu zgody, rodzina może zrobić osadzonemu paczkę zgodnie z jej wytycznymi i w odpowiednie dni zanieść do aresztu śledczego celem przekazania osadzonemu.

 

Czy można zadzwonić do osoby tymczasowo aresztowanej?

Niestety nie ma takiej możliwości. To jedynie osoba tymczasowo aresztowana może wykonywać połączenia telefoniczne (i to w ściśle określonym zakresie).

 

Z kim telefonicznie może się kontaktować osoba tymczasowo aresztowana?

Teoretycznie, tymczasowo aresztowany może się kontaktować telefonicznie z każdym, pod warunkiem uzyskania zgody organu, do którego dyspozycji pozostaje. W takim przypadku tymczasowo aresztowany może sam napisać wniosek o zgodę na wykonywanie połączeń telefonicznych do określonej osoby. Taki wniosek w imieniu tymczasowo aresztowanego może sporządzić również adwokat. Teoretycznie, prokurator może odmówić wyrażenia zgody tylko w ściśle określonych przypadkach (kiedy zgoda na korzystanie z aparatu telefonicznego może być wykorzystana w celu bezprawnego utrudniania postępowania karnego lub do popełnienia przestępstwa, w szczególności podżegania do przestępstwa). W praktyce jednak, prokuratorzy często nadużywają tego uprawnienia i utrudniają osadzonemu kontakty ze światem zewnętrznym. Jedynym przypadkiem, kiedy prokurator nie może odmówić tymczasowo aresztowanemu zgody na korzystanie z aparatu telefonicznego jest oczywiście kontakt z ustanowionym w sprawie obrońcą.

 

Czy i na jakich zasadach można się widzieć z tymczasowo aresztowanym?

Widzenia z osobą tymczasowo aresztowaną opierają się na tej samej zasadzie, co kontakty telefoniczne – wymagają zgody organu, w dyspozycji którego pozostaje osadzony. Najczęściej oczywiście jest to prokuratura i do niej też należy złożyć wniosek o zgodę na widzenie z osobą tymczasowo aresztowaną. Wniosek taki powinien zawierać: sygnaturę sprawy, dane osoby aresztowanej (w tym imię ojca), a także imię, nazwisko, numer PESEL oraz numer dowodu wnioskodawcy. W przypadku uzyskania zgody, prokurator wydaje odpowiednie zarządzenie, z którym w ręku osoba zainteresowana może udać się w odpowiednie dni do aresztu śledczego celem realizacji widzenia. Wniosek, o którym mowa może sporządzić osadzony, osoba, która chce widzieć się z tymczasowo aresztowanym lub adwokat reprezentujący podejrzanego w sprawie.

 

Ile może trwać tymczasowe aresztowanie?

Co do zasady sąd stosując tymczasowe aresztowanie musi określić czas jego trwania, który nie może przekraczać każdorazowo 3 miesięcy. Jak widać, jest to górna granica czasowa stosowania tego środka. Niestety praktyka pokazuje, że postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania bardzo rzadko opiewają na okres krótszy niż 3 miesiące. Nawet zresztą jeśli sąd orzeknie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania o okres krótszy np. 1 miesiąca, wcale nie oznacza to, że podejrzany po upływie tego terminu wyjdzie na wolność. Dzieje się tak dlatego, że prokuratura po upływie wskazanego terminu może złożyć wniosek o przedłużenie środka, który jest zazwyczaj pozytywnie rozpoznawany. Oczywiście wtedy znowu wyznaczane jest posiedzenie, na którym powinien stawić się adwokat i to podczas tej czynności rozważana będzie potrzeba dalszego stosowania izolacyjnego środka zapobiegawczego. Postanowienie sądu w tym przedmiocie oczywiście nie będzie prawomocne. Strony (w tym obrońca podejrzanego) mają 7 dni na wywiedzenie zażalenia na przedmiotowe postanowienie. Kierując się doświadczeniem i praktyką można wskazać, że jeśli w danej sprawie stosowany jest areszt, to trwać on może średnio ok. 6 miesięcy, ale jest to bardzo szacunkowe, a często nawet życzeniowe określenie czasu jego trwania.

 

Co mogę zrobić żeby uniknąć tymczasowego aresztowania?

Często zdarza się, że dana osoba zdaje sobie sprawę z pewnych zdarzeń w jej życiu, które mogą skutkować problemami prawnymi. Dobrze wie zatem, że może spodziewać się zatrzymania lub tego, że przeciwko niej będzie prowadzone postępowanie przygotowawcze. To, co może w dużej mierze pomóc w uniknięciu zatrzymania i w konsekwencji aresztu, to niezwłoczne zgłoszenie się do kancelarii adwokackiej, która specjalizuje się w sprawach karnych. Dosyć istotne jest również to, żeby była to kancelaria prawna znajdująca się w miejscu siedziby prokuratury prowadzącej sprawę (oczywiście nie jest to warunek konieczny, ale może zdecydowanie usprawnić współpracę i ograniczyć koszty). Jeśli do zatrzymania doszło na terenie województwa dolnośląskiego, najlepiej zgłosić się do adwokata praktykującego na tym obszarze, np. we Wrocławiu. Ustanowiony w sprawie adwokat, który niezwłocznie zgłosi się w charakterze obrońcy podejrzanego, ogranicza możliwość powoływania się przez prokuratora na obawę matactwa czy ucieczki podejrzanego (są to przesłanki stosowania aresztu). Wbrew pozorom nie należy także zmieniać miejsca zamieszkania (choć to już zależy od indywidualnych okoliczności sprawy) oraz rozmawiać z osobami, które mogą być świadkami, czy współpodejrzanymi.

Faq

Kontakt

adwokat Mateusz Królikiewicz
Kancelaria Adwokacka
ul. Odrzańska 24-29/27
50-114 Wrocław

 

NIP: 8951936372
REGON: 021351341
(Santander Bank S.A., 4 Oddział we Wrocławiu)
24 1090 2503 0000 0001 4286 5201

 

Kod SWIFT: WBKPPLPP
IBAN: PL24 1090 2503 0000 0001 4286 5201

 

tel.: +48 537 499 970
kontakt@krolikiewicz.org
krolikiewiczmateusz@gmail.com

Kontakt