Adwokat sprawy karne Wrocław

Obrona w sprawach karnych, porady prawne, przygotowanie pism procesowych i reprezentacja pokrzywdzonych przestępstwami – to część spraw, którymi zajmuję się jako adwokat od prawa karnego we Wrocławiu.

Adwokat podczas procesu karnego stanowi na stanowi na sali sądowej nieocenioną pomoc, niezależnie od tego, czy zastępuje stronę pokrzywdzoną czynem zabronionym, czy też podejrzanego (oskarżonego) lub skazanego. Wsparcie adwokata w sprawach karnych opiera się zarówno na stawiennictwie na czynnościach w postępowaniu przygotowawczym, jak również na reprezentacji klientów w postępowaniu sądowym, a także wizytach w areszcie czy zakładzie karnym, których celem jest przygotowanie linii obrony wspólnie z osadzonym.

Jeśli toczy się przeciwko Państwu postępowanie karne – prowadzona przeze mnie kancelaria adwokacka we Wrocławiu jest miejscem, gdzie możecie liczyć na zrozumienie i profesjonalne usługi prawne adwokata.

Prawo karne – jakich spraw dotyczy?

Wśród spraw karnych, którymi jako adwokat zajmuję się najczęściej, znajdują się takie czyny zabronione jak:
• przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu,
• przestępstwa seksualne,
• posiadanie, handel i produkcja narkotyków,
• oszustwa,
• rozboje i kradzieże,
• przestępstwo niealimentacji,
• przestępstwa skarbowe,
• prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, przestępstwa w ruchu drogowym.W jakim zakresie pomaga adwokat od prawa karnego?

Każdy dobry adwokat we Wrocławiu, którego specjalizacją jest prawo karne, udziela pomocy prawnej zarówno w toku postępowania przygotowawczego, jak i podczas rozpraw sądowych, występując przed organami ścigania, przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym. Może również reprezentować osoby odbywające karę w zakładzie karnym, wnioskując np. o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary, dozór elektroniczny, przerwę w karze pozbawienia wolności, czy wyrok łączny.

Ponadto w ramach swoich obowiązków prawnik m.in.:
• przygotowuje wspólnie z klientem linię obrony,
• składa wnioski dowodowe,
• reprezentuje interesy pokrzywdzonego i pomaga w ochronie jego praw.

Kluczowa w doprowadzeniu do korzystnego dla klienta wyroku w każdej sprawie karnej, jest dobra współpraca adwokata z klientem. Dlatego, współdziałając z osobami korzystającymi ze wsparcia prowadzonej przeze mnie kancelarii adwokackiej, dążę do zbudowania relacji opartej na zaufaniu i zrozumieniu. Pomaga to w stworzeniu spójnej strategii działania w trakcie całego postępowania.

Jeśli potrzebny Państwu prawnik z Wrocławia, który zabezpieczy interesy klienta w toku sprawy, moja kancelaria adwokacka we Wrocławiu, świadczy pomoc prawna z zakresu prawa karnego i karnoskarbowego. Zapraszam do kontaktu.